پارک فناوری و تجاری بتن‌یار

این پارک با هدف تحقیق و توسعه در زمینه بتن و محیط زیست و ثمربخشی ایده‌ها تاسیس گردیده است.

امکان خرید محصولات،
افزودنی‌ها و بسته‌های آموزشی در
فروشگاه اینترنتی بتنی‌شاپ
ما در بتن یار چه می‌کنیم؟
  • افزودنی‌هاى بتن
  • دوره‌هاى آموزشى
  • تأمین بتن‌هاى خاص
  • کنترل عملیات بتن‌ریزى
  • طراحى و نظارت اجرا بتن اکسپوز
  • مشاوره در ساخت و تولید بتن و افزودنی‌هاى بتن
اپلیکیشن
بتن‌یار

برنامه موبایلی ما را دنلود کنید تا از آخرین اخبار، پروژه‌ها و محصولات بتن‌یار مطلع باشید.

نقشه راه

از شروع تا هم‌اکنون

شروع
شهریور ۱۳۹۵
اردیبهشت ۱۳۹۶
واحد تحقیق و توسعه

دفتر فروش
دی ۱۳۹۷
مهر ۱۳۹۸
زیرمجموعه‌ها (SBU)
پارک فناوری
خرداد ۱۳۹۹