بتن کم ضخامت

بتن کم ضخامت نوعی از بتن الیافی می باشد که بیشتر جهت مصارفی که در آنها محدودیت ارتفاع وجود دارد استفاده می شود. این نوع بتن دارای خاصیت آب بندی و نفوذ ناپذیری بوده و بعنوان زیر سازی پوشش های رزینی و اپوکسی قابل استفاده است.

image